Lifebild

Лечението се провежда чрез акупурурна и рефлекторна зонална терапия