Мануално лечение на вътрешни и външни хемороиди
09/01/2018
Болки при жлъчна криза
11/01/2018

Тинитус е „шум в ушите“ или „звън в ушите“. Шумът може да бъде в едното или двете уши, или в главата. Това почти винаги е шум от различна честота, чуван само от страдащия, като пищене, бучене, щурци в ушите, пулсации, шум от вълни, бръмчене, звънене на телефон и др. и е свързан със загуба на слуха или загуба на равновесието. Най-често постоянното, изнервящо звънтене „Тинитус“ се причинява от дегенеративни промени в окончанията на слуховия нерв – точно по тази причина от тинитус страдат немалко от хората в напреднала възраст. Точната физиологична причина за шум в ушите е неизвестна. Тинитусът е обвързан с няколко фактора, които присъстват при началото или влошаването на симптомите, както и други заболявания. Пациентите го описват по проста скала: от изнервящо преживяване до катастрофа, водеща до нарушение на съня, намалена активност или напрегнатост. Значимостта на проблема често се подценява от лекарите, защото тинитусът най-често се определя като субективен феномен и няма сигурен и обективен тест за доказване в голям брой от случаите.
1. Замайване и световъртеж 69.38%
2. Шум в ушите 49.26%
3. Загуба на слуха 47.82%
4. Мигрена и главоболие 42.20%
Много литература има за облекчаване на „писък в ушите“, но до сега не съществува интервенция, която да лекува шума в ушите при „Тинитус“.
Въстановяването на „писък в ушите“, при Нас в Медефект е възможно без лекарства, билки, чай и без оперативна намеса или хоспитализация. Специалистите по TCM – традиционна китайска медицина са го практикували хилядолетия. Ние въздействаме с мануално ефективни методи и преодоляли практиката средства и по този начин шумът изчесва. Пациентът е с въстановен сън , без риск от операция. Не се претиснявайте от доскомфорт понеже не се докосваме до болезнените Ви зони.
Продължителност на терапията до 30 минути с намаляване на времето на терапията до 10 минути поради въстановяване. Оздравителен период в зависимост от обостреност около 10 терапии.

Цена на терапия 60 лв.

Не сме в договорни отношения с НЗОК. Телефон за контакт: 0895519681

Целият материал, съдържащ се в тази публикация, цели единствено осигуряване на образователна информация, а не медицински инструкции. Авторът на този труд не може да бъде подведен под отговорност за съдържанието или информацията в тази тема. За всеки един от случаите, читателят трябва да се консултира със съответния специалист и в никакъв случай да не действа на своя глава. Информацията и мненията са дадени с най-добри намерения от страна на автора. Читателят, който не се консултира с упълномощените медицински лица при предприемането на каквото и да е лечение или при взимането на който и да е продукт, поема всички рискове за щетите и уврежданията, причинени пряко или косвено от информацията в тази тема.