Отпечатък

Оператор на уебсайта: Medefect EOOD

Адрес: бул.Витоша №192, 1480, София, България

Данни за контакт:

  • Телефон: 0895 519 684
  • Имейл: info@medefect.com

Авторско право: Съдържанието, предоставено на този уебсайт, е обект на различни права на интелектуална собственост (напр. авторско право), доколкото това е законно възможно. Всяко използване или разпространение на предоставените материали изисква писменото съгласие на оператора на уебсайта.

Отказ от отговорност: Операторът на този уебсайт е проверил и подбрал цялото съдържание и изходящите връзки с възможно най-голямо внимание. Въпреки това не поема никаква отговорност за съдържанието на външните уебсайтове. Съответният оператор носи пълна отговорност за това съдържание. В случай, че ви станат известни изходящи връзки, които препращат към страница с незаконна дейност или незаконно съдържание, молим ви да уведомите за това на горепосочения имейл адрес, за да може съответното съдържание да бъде незабавно премахнато.
Авторските права на трети страни се спазват от оператора на този уебсайт с най-голямо внимание. Ако ви стане известно за нарушение на авторските права, също ви молим да ни информирате за това. При узнаване на такива нарушения операторът на уебсайта ще премахне незабавно засегнатото съдържание.

Уебсайтът е създаден и проектиран в сътрудничество с агенцията за маркетинг и уеб дизайн GrowMyBusiness във Виена / Австрия.