Защита на данните

„Медефект“ ЕООД е дружество със седалище в София, което управлява център за естетична медицина под уебсайта www.medefect.com. Следната политика за защита на личните данни се отнася за всички клиенти и посетители на уебсайта.

1 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящата политика за поверителност изяснява обхвата, целта на събиране и използване на данните на клиентите на Медефект ЕООД.

Медефект ЕООД ще използва всяка информация, данни и подробности, разкрити от клиентите, само с грижа и в съответствие с българските и европейските разпоредби за защита на данните, със съгласието на клиентите.

Много сме доволни от проявения интерес към нашия уебсайт www.medefect.com. Разбира се, защитата и неприкосновеността на личния живот на всеки отделен клиент е изключително важна за нас, поради което по-долу ще ви информираме за всяко обработване на вашите данни. Цялата информация стриктно се придържа към актуалния статут на GDPR.

Ако нашият уебсайт препраща към външни уебсайтове, тези разпоредби за данните не се прилагат за тези уебсайтове на трети страни.

2 АДМИНИСТРАТОР НА ДАННИ

Отговорник за данните на www.medefect.com по смисъла на GDPR е:

 • Медефект ЕООД
 • гр. София, бул.Витоша №192
 • България
 • info@medefect.com

3 ОБХВАТ НА ПРИЛАГАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

Настоящата Декларация за поверителност се прилага за всички уебсайтове на „Медефект“ ЕООД и други онлайн присъствия, включително страници в социалните медии, като например фен страници във Facebook и Instagram.

4 ЛИЧНИ ДАННИ – СЪБИРАНЕ И ЦЕЛ НА ИЗПОЛЗВАНЕ

Ние не обработваме никакви лични данни без съгласието на нашите клиенти. Клиентите трябва да дадат съгласието си доброволно. Това става, като клиентите изрично ни разрешават да обработваме техните данни.

IP адресите, датата и часът на предаване на данните се съхраняват само ако посетителите на нашия уебсайт изрично потвърдят това.

Личните данни, предоставени от клиентите, се съхраняват в нашата база данни и се използват изключително за индивидуална комуникация и за изпълнение на договора. Без тези данни не може да бъде сключен договор между Медефект ЕООД и клиента. Предоставените от клиента лични данни по никакъв начин не се предават на трети лица, с изключение на предаването на данни, необходими за изпълнението на договора.

5 ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ДАННИ

Разкриваме лични данни, доколкото това е необходимо за изпълнението на договора.
Всички агенции и институции, необходими за обработката на договора, ще действат само по указания на Медефект ЕООД и са договорно задължени да спазват приложимите към нас изисквания за защита на данните.

6 СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ

За да гарантираме максимална защита на данните на всеки от нашите клиенти, всички данни са защитени от външна намеса в съответствие с последните достижения на техниката. SSL криптирането на нашия сайт означава, че данни като входни данни и лични данни не могат да бъдат прочетени от трети страни.

При всички дейности по обработване на данни на клиенти се прилагат принципите на GDPR съгласно чл. 5. Всяка интимна информация от страна на клиента винаги се третира поверително и не трябва да се предава от клиента на неупълномощени трети лица.

7 ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДАННИ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДАННИ

Ние използваме личните данни на нашите клиенти и посетители на уебсайта в следните случаи.

 • Със съгласието на клиентите

Със съгласието на клиентите личните данни могат да бъдат съхранявани по време на посещението им на нашия уебсайт. Освен това на устройството на посетителя се съхраняват „бисквитки“, когато посещава нашия уебсайт. Тези данни ни помагат да използваме пълноценно нашия уебсайт и ни съдействат при проектирането и оптимизирането на нашия уебсайт.

 • За изпълнение на договорни задължения

Това включва вече споменатите лични данни за обработка на платежната транзакция.

 • Поради законови изисквания

Личните данни се съхраняват от „Медефект“ ЕООД за законово определения период от време, за да може да се спазват законовите задължения, като например тези, основани на данъчното законодателство, но също така и всички задължения за докладване и информиране на органите.

8 БИСКВИТКИ

На нашия уебсайт www.medefect.com се използват бисквитки. Бисквитките са малки пакети от данни, които се съхраняват на носителя на данни на клиента и ни помагат да направим потребителското изживяване на уебсайта по-привлекателно. Тези пакети от данни са малки текстови файлове или файлове с изображения, които се съхраняват в браузъра на компютъра на клиента и ни помагат да анализираме и подобряваме поведението на клиента при сърфиране. На нашия уебсайт www.medefect.com използваме два различни вида бисквитки:

 • Сесийни „бисквитки“: това са временни „бисквитки“, които се изтриват автоматично при затваряне на браузъра.
 • Постоянни „бисквитки“: Тези „бисквитки“ не се изтриват след затваряне на браузъра, но имат живот до 30 дни.

Постоянните бисквитки ни позволяват да разпознаваме потребителя, когато той се върне на уебсайта. Това ни позволява да анализираме поведението му при сърфиране и да го подобрим за него. Освен това „бисквитките“ улесняват и поведението на клиента при сърфиране, като позволяват по-бързо зареждане на уебсайта и избягват необходимостта от повторно зареждане на вече заредено съдържание от нашия уебсайт. Данните от бисквитките са анонимизирани и се използват единствено за анализ на поведението на сърфиране в нашия уебсайт. Потребителят обаче не е длъжен да приема бисквитките и може да ги изтрие от своя интернет браузър по всяко време. Функционалността на нашия уебсайт обаче може да бъде ограничена, ако нашите бисквитки бъдат отхвърлени или изтрити.

9 GOOGLE ANALYTICS

Нашият уебсайт www.medefect.com използва Google Analytics, инструмент за уеб анализ на Google Inc („Google“). Google Analytics използва и „бисквитки“, т.е. пакети от данни, които се съхраняват на компютъра на клиента и по този начин дават възможност за анализ на потребителското поведение и поведението на клиента при сърфиране. Тази информация и данни (включително съответният IP адрес) се предават директно на Google в САЩ и се съхраняват. Google използва тази информация, за да анализира използването на уебсайта, да създава за нас отчети за дейността на уебсайта и да ни предоставя други услуги, свързани с използването на уебсайта. Google ще разкрие тази информация на трети страни само ако разкриването се изисква по закон или ако тези трети страни обработват данните от името на Google. IP адресите на браузъра на клиента, използвани във връзка с Google Analytics, няма да бъдат обединени с други данни на Google. Ако клиентът активира IP анонимизация на уебсайта, IP адресът ще бъде предаден от Google на Google в съкратен вид в рамките на държавите-членки на ЕС и други държави от ЕИП. Само в изключителни случаи IP адресите на нашите клиенти се предават първо на сървъра на Google в САЩ и след това се съкращават там. Съгласявайки се с „бисквитките“, посетителят на нашия уебсайт декларира, че е съгласен данните, събрани за него, да бъдат обработвани от Google. Ако клиентът желае да оттегли съгласието си или да предотврати обработката на данните си от Google, той може да направи това, като изтегли и инсталира следната приставка за браузър: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

10 ПРИСЪСТВИЕ В СОЦИАЛНИТЕ МЕДИИ И ПЛЪГИНИ

Използваме социалните медии, за да подобрим присъствието на нашата марка и да общуваме ефективно с нашите клиенти. Клиентите ни се информират за нашите продукти и нашата компания в социалните мрежи, които използваме. В допълнение към органичното функциониране на социалните мрежи, ние също така предоставяме платени реклами, които представят нашите реклами на определени потребители на тези социални мрежи. За да разберем кои потребители са подходящи за нашите реклами, използваме различни бисквитки и пиксели, които са интегрирани в нашия уебсайт. Те разчитат данните на клиентите в анонимизирана форма, като по този начин не идентифицират посетителите на нашия уебсайт като конкретни лица. Ние използваме събраните данни за анализ и маркетингови цели.

 • Facebook

Ние присъстваме в социалната мрежа facebook.com, която се управлява от Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, САЩ („Facebook“). В допълнение към това на нашия уебсайт www.medefect.com е интегриран пиксел на Facebook, който се използва за анализ на маркетингови цели, етапни ефективни маркетингови кампании и избор на правилната целева група. Всеки клиент може да намери повече подробности в политиката за поверителност на Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/

 • Instagram

Ние присъстваме в социалната мрежа instagram.com, която се управлява от Instagram, LLC Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram“). Политика за поверителност на Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

11 ПЕРИОД НА СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИТЕ

Личните данни на клиентите се съхраняват от нас за срока на бизнес отношенията. Ако данните вече не са необходими, те ще бъдат изтрити, освен по следната причина:

 • Законови периоди на съхранение и документиране:

След приключване на договора между нас и клиента, личните данни на клиента ще бъдат съхранявани за ограничен период от време, за да се спазят периодите на задържане и документиране съгласно данъчното и търговското законодателство.